Angstig klimaat

18 december 2018

–  Angstig klimaat 1963

Ik ben in de winter van 1963 geboren en mijn moeder vertelde me: ‘Toen jij geboren werd gingen de ijsbrekers door het Zwarte water’. Ik ben dus met koude voeten geboren en als ik de klimaatgoeroes moet geloven krijg ik straks natte voeten of loop ik op hete kolen. Klimaatverandering.  Elke dag, maar dan ook écht elke dag, komt dit woord voor in de media.
Let op: ik ben geen ontkenner van de klimaatverandering! Val dus niet zomaar over mij heen of stop me niet zomaar in een hokje. Maar ik heb letterlijk een schoonbroertje dood aan de angst die sommigen ervaren bij alle doemscenario’s die ons geschetst worden. Daarom wil ik een zonnige kant van dit verhaal belichten om maar eens in klimaat terminologie te blijven.
Tijdens mijn jeugd werd ik gewaarschuwd (lees bang) voor; zure regen, dunner wordende ozonlaag en een nieuwe ijstijd. Menig jongere zie ik de wenkbrauwen fronzen bij zure regen en ijstijd. Maar geloof me die items hebben gespeeld. Om het rijtje van waarschuwingen af te maken: overstromingen en kernrampen waarvan Tsjernobyl in 1986 een profetische uitkomst leek te zijn. Dat klimaat en milieu op de agenda staan is dus niets nieuws onder de zon. Maar ik ervaar de laatste tijd dat het bijna religieuze vormen aanneemt.
Net als de wekelijkse oproep tot bekering in menig kerk worden we nu dagelijks opgeroepen ons gedrag te veranderen zodat de aarde zich kan herstellen en als beloning dat onze kleinkinderen er nog wat langer op rond kunnen lopen. En als we nu niet luisteren zullen we branden hier op aarde.
Ik schreef al dat angst vat op me kreeg bij het rijtje waarschuwingen en voorspellingen in mijn jeugd. Maar ik ben niet bang meer want ik lees in de Bijbel praktische tips en relativiteit: in Prediker staat het al:  ‘Er is niets nieuws onder de zon’.
Nu kan fatalisme je te pakken krijgen door je af te vragen wat al je geploeter hier op aarde met omgekeerd inzamelen enz. nu voor zin heeft. Dat is ook niet de bedoeling en dat lees ik in het eind van het boek Prediker:  “Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb ontzag voor God en leef Zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens”  In Genesis staat dat God Zijn schepping in beheer aan ons geeft. Uit ontzag en liefde voor de Schepper, mijn naaste en voor mijzelf wil ik er goed mee omgaan. Dus niet uit angst voor wat dan ook. Het klopt, zoals klimaatvoorspellers zeggen, dat het einde der tijden nabij is. Dat lees ik ook in 1 Petrus hoofdstuk 4 ‘En het einde van alle dingen is nabij; (…)  Ook hier niets nieuws onder de zon. Maar dan niet als een Big Bang waarbij alles uit elkaar knalt maar het begin van een vernieuwde aarde met andere tips dan bijvoorbeeld mestquota, huisisolatie enz:  (…) wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar,  want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Wees gastvrij voor elkaar,  zonder morren. Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.’
De tips die ik uit de Bijbel haal hoe ik met de aarde en haar bewoners om mag gaan zijn dus:  niet bang zijn, niet fatalistisch worden, ontzag voor God en Zijn geboden en Zijn schepping hebben, gebed, liefde voor elkaar, gastvrijheid en elkaar dienen met mijn ontvangen gaven en deze gaven goed beheren.
Ik heb de gave ontvangen om mensen te helpen ‘omdenken’. Ik hoop met deze column een steentje bij te dragen om jouw broeikaseffect van angst los te kunnen laten.  Helaas heb ik niet zo’n platform als Lubach met zijn kernenergie item waardoor de publieke opinie binnen een dag kan veranderen maar als ik jou kon helpen is dat al voldoende. Laat je niet bang maken God heeft het in Zijn hand!
Mijn volgende actie is een gang naar de glasbak want ik geloof dat ik wel mijn afval moet scheiden. Niet omdat ik luister naar klimaatprofeten en vanuit angst handel maar omdat ik luister naar God.