Is dit het vasten wat ik verkies?

26 maart 2019

– Is dit het vasten wat Ik verkies?

Steeds meer christenen vasten in de zogenaamde ’40 dagen tijd’, de tijd voor Pasen.20181007_144734
Binnen de protestantse traditie ben ik niet opgevoed met de praktijk van vasten. Maar op een gegeven moment hoorde ik er steeds meer mensen in mijn omgeving over. Vasten is een Bijbels gegeven dus ik ging mezelf na of ik daar dan ook niet aan zou moeten beginnen.
Nu is een externe prikkel als ‘veel mensen doen het’ nooit een goede motivatie dus ik ging op onderzoek uit. Kort gezegd kwam ik op het volgende uit: Doel van vasten is dat je je relatie met God versterkt.  En: dat vasten niet alleen minder eten of te drinken is maar dat je ook bepaalde genotsmiddelen kunt laten staan of andere zaken niet of minder te doen. Bijvoorbeeld 40 dagen zonder sociale media of series kijken.
Jezus laat weten dat áls je vast je dit in het verborgene moet doen. Dus er niet mee te koop lopen. Moet ik er dan wel een column over schrijven?
Ja, want ik ga je niet vertellen of ik wel of niet aan het vasten ben. Maar wel wat ik nog meer in mijn zoektocht tegenkwam:
Jesaja 58  start met ‘ Roep luidkeels, houd u niet in, verhef uw stem als een bazuin, verkondig Mijn volk hun overtreding, en het huis van Jakob hun zonden’. Heftig! God laat in dit hoofdstuk weten dat Hij een bepaalde vorm van vasten verkiest: ‘Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie hongerlijdt, en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt, en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt?’ Hier hoor ik een ander Bijbelgedeelte in terug: Matheus 25 vers 35: ‘Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald’.
Ik ben geen theoloog en ik wil al helemaal niet de discussie over vasten aangaan. Ik ben wel christen en wil deze 40 dagen tijd aangrijpen om iedereen, christen of niet, op te roepen om om te zien naar mensen die honger en dorst hebben. Om vreemdelingen die ontheemd zijn gastvrij te onthalen.
Deze doelgroep wordt vaak genoemd in de Bijbel. Juist omdat zij niet voor zichzelf kunnen zorgen. Je kunt deze doelgroep aanvullen met mensen in je omgeving die eenzaam zijn, verdriet hebben of pijn lijden. Want het is zonde als je vast maar je naaste in nood niet ziet.
Mijn tip: sta open voor wat je vandaag tegenkomt! En als vasten je erbij helpt om daar voor open te staan moet je dit zeker gaan doen. Ik wens je toe dat je ook ná je vastenperiode open blijft staan voor de mensen om je heen.
Zoals eerder gezegd ben ik geen theoloog. Reken deze column dan ook niet af op (gebrek aan) theologische inzichten. Ik ben coach en dat is mijn motivatie voor deze column. Want als coach weet ik dat er veel mensen verlangen naar een luisterend oor, een bemoedigende schouderklop, inzichten over ‘hoe nu verder’  en een nieuw begin.
Wat een zegen dat we binnenkort weer het Paasfeest mogen vieren!