Visie

Ik leef vanuit de Bijbelse mensvisie.
Dat wil zeggen dat ik geloof dat ieder mens een geliefd kind van de Hemelse Vader is en daarom alleen al wil ik er ook graag zijn voor de ander, voor jou.
Moet je dan christen zijn om van mijn diensten gebruik te kunnen maken?
In het geheel niet. Het geloof komt alleen ter sprake als jij daar behoefte aan hebt. Ik vind het eerlijk om aan te geven wat mij drijft en wat mijn mensvisie is.
Daarbij vind ik veel inspiratie in de Bijbel. Veel van wat daarin staat gebruik ik in mijn praktijk. Hieronder enkele voorbeelden van wijsheden uit de Bijbel waarop ik mijn werkwijze geïnspireerd heb:

‘… dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden’.  Efeziërs 4:23

‘Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven’. Spreuken 4: 23

‘Een vrolijk hart brengt een lach op het gezicht, een verdrietig hart pijnigt de geest’. Spreuken 15:13

‘Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam’. Spreuken 17:22

‘Zoals water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de mens’

Spreuken 27:19