Wat is coachen

Hoe kijk je naar jezelf? Wat zie je als je in de spiegel kijkt? Zien anderen dat ook?
Coachen is een spiegel voorhouden.
Door de (juiste) vragen te stellen helpt een coach je eigen adviseur te worden.
Coachen is een beroep doen op jouw zelflerend, zelfsturend en zelfoplossend vermogen.
Vooronderstellingen bepalen onze meningen en ons handelen. Voorbeeld: ‘Ik denk dat hij denkt dat ik denk…’ en op deze hele gedachtestroom vinden wij iets en maken wij keuzes hoe we gaan handelen…
Coachen is vooronderstellingen/aannames ter discussie stellen en ruimte maken voor alternatieve aannames.

Coachen is grenzen verleggen!